Contributie

Uiteraard ‘loopt’ onze vereniging niet zonder een periodieke financiële bijdrage van haar leden. Met betrekking tot de contributie geldt het volgende:
• Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 november van het ene jaar t/m 31 oktober van het daaropvolgende jaar.
• De contributie wordt in 1 keer, per automatische incasso, geheven.
• Deze incasso vindt aan het begin van het lidmaatschapsjaar in november plaats.
• De contributie bedraagt € 60,00 voor een compleet lidmaatschapsjaar.
• Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie plaatsvinden voor de nog resterende maanden.

Facebooktwitter